icon-lessons

Lessons

Patinig Ee

– Naibibigay ang tamang tunog ng patinig Ee – Natutukoy