Learning Objectives:

– Natutukoy ang mga mahihinang tunog sa kapaligiran
– Natutukoy ang mga malalakas na tunog sa kapaligiran

QR Code

More lessons:

Katinig Tt

– Naibibigay ang tamang tunog ng letrang Tt – Nababasa

Patinig Ee

– Naibibigay ang tamang tunog ng patinig Ee – Natutukoy