Learning Objectives:

QR Code

More lessons:

Patinig Ee

– Naibibigay ang tamang tunog ng patinig Ee – Natutukoy