Learning Objectives:

  • Naiisa-isa ang mga buwan sa isang taon sa tamang pagkakasunod-sunod ng mga ito
  • Nasasabi ang mga okasyon sa bawat buwan sa isang taon
QR Code

More lessons: