Learning Objectives:

– Natutukoy ang iba’t ibang lugar sa paaralan
– Nasasabi ang mga bagay na ginagawa sa iba’t ibang lugar sa paaralan

QR Code

More lessons: