Learning Objectives:

  • Nakikilala ang mga katulong sa pamayanan
  • Nailalarawan ang tungkulin ng bawat katulong sa pamayanan
QR Code

More lessons: