Learning Objectives:

Nakikilala ang mga kaibigan sa paaralan
Naibibigay ang pangalan ng bawat kaibigan sa paaralan

QR Code

More lessons: