Learning Objectives:

– Natutukoy ang mga karapatan ng bawat kasapi ng pamilya

– Natutukoy ang mga karapatan ng bawat kasapi ng pamilya

Activity Type:

Multiple Choice

Total Items:

4

Learning competencies:

Learning Competency

Compatible with

QR Code

Related Topics: