Learning Objectives:

– Natutukoy ang mga uri ng pamilya

– Natutukoy ang mga uri ng pamilya

Activity Type:

Drag and drop

Total Items:

5

Learning competencies:

Learning Competency

Compatible with

QR Code

Related Topics: